Người Sống Khôn Ngoan Ăn Ở Có Đức Tuyệt Đối Không Nói 4 Lời Đại Kỵ Này

Người Sống Khôn Ngoan Ăn Ở Có Đức Tuyệt Đối Không Nói 4 Lời Đại Kỵ Này. Những người sống khôn ngoan và ăn ở có đức thì họ sẽ tuyệt đối không nói ra 4 lời đại kỳ này. Với những người sống khôn ngoan biết ăn ở có đức thì họ tuyệt đối không nói ra 4 lời đại kỵ này bao giờ
Người Cầu Vạn Sự Hanh Thông.
Người Cầu Công Việc Thuận Lợi, Được Đức Phật Phù Hộ Độ Trì.
Người Cầu Tài Lộc Như Ý.
Kính chúc quý vị hoan hỷ an lạc!
Quý vị yêu mến và muốn theo dõi chương trình hãy nhấn nút ĐĂNG KÝ KÊNH Sống An Bình góc trên bên phải.
——————————————————

✅ Đăng ký kênh SỐNG AN BÌNH để tâm an, phước đến:
► Website: sab.thqmedia.com
► Hotline: 0825194049
► Fanpage: fb.com/songanbinh102
——————————————————
#sốnganbình #songanbinh #trietlycuocsong

Meditation Impromptu 02 của Kevin MacLeod được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution (
Nguồn:
Nghệ sĩ:
——————————————————-
Copyright © SỐNG AN BÌNH Channel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *