Văn phòng làm việc ấm cúng và thân thiện của ACBC

Văn phòng ACBC được thiết kế dựa trên ý tưởng mong muốn tạo ra một môi trường làm việc ấm cúng và thân thiện cho mỗi nhân viên nơi đây.

f8a6b2bdec237ba6de712fac5b0e71c9 Văn phòng làm việc ấm cúng và thân thiện của ACBC

79cda742f1c81d44bf2cdde7e967f497 Văn phòng làm việc ấm cúng và thân thiện của ACBC

a44d4828e4566d569f0b7c4a007d74c3 Văn phòng làm việc ấm cúng và thân thiện của ACBC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *